Mahmood (Mike) Usman, MD, MMM, Giám đốc Y tế

Bác sĩ điều hành, tận tâm để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe và kết quả sức khỏe ở Pennsylvania và hơn thế nữa.

Giáo dục

 • Thạc sĩ Y tế Công cộng (đang tiến hành)
  Đại học Nam Florida
 • Thạc sĩ quản lý y tế
  Đại học Carnegie Mellon
 • Bác sĩ y khoa
  Cao đẳng Y tế New York
 • Cử nhân Khoa học - Động vật học & Tâm lý học
  Đại học Massachusetts

Lý lịch

 • Được đào tạo về Tâm thần và Tâm thần kinh, Tiến sĩ Usman có 30 năm kinh nghiệm lâm sàng điều trị các bệnh tâm thần nghiêm trọng, sa sút trí tuệ, rối loạn hành vi thần kinh và rối loạn phát triển đồng thời.
 • Được hội đồng chứng nhận về Y học Thảm họa và được đào tạo về Quản lý Thảm họa, Tiến sĩ Usman đã triển khai các thảm họa trên khắp thế giới để giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất.
 • Là Giám đốc điều hành Bác sĩ được Chứng nhận, Tiến sĩ Usman đã đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau, bao gồm chủ tịch của các tổ chức phi lợi nhuận, giám đốc y tế khu vực cho một tổ chức cung cấp dịch vụ lớn và giám đốc tâm thần của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania.
 • Tiến sĩ Usman coi chăm sóc có quản lý là một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện sức khỏe cộng đồng, sử dụng các cơ hội giáo dục và khuyến khích tài chính để nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc.