Դեբրա Լյութեր, բ.գ.թ., գործադիր տնօրեն

Աջակցել մեր շահագրգիռ կողմերին տրավմայի վրա հիմնված և տվյալների վրա հիմնված ղեկավարությամբ՝ ապահովելու բարձրորակ և նորարարական ծառայությունների մատուցում:

 

 

Կրթություն

 • Փիլիսոփայության դոկտոր. Կլինիկական զարգացման հոգեբանություն
  Բրին Մաուր քոլեջ
 • արվեստի մագիստրատուրա՝ կլինիկական զարգացման հոգեբանություն
  Բրին Մաուր քոլեջ
 • արվեստի բակալավր՝ հոգեբանություն
  Ռաթգերսի համալսարան

Նախապատմություն

 • Բ.
 • Ավելի քան 20 տարի Դոկտոր Լյութերը ծառայել է որպես վարքագծային առողջության ռազմավարական առաջնորդ և ձգտում է բարձրացնել խնամքի որակը ամենաբարձր աստիճանի` ծառայելու մեր անդամներին և նրանց ընտանիքներին:
 • With Carelon, Dr. Luther has supported the transformation of several traditional fee for-service models to value based reimbursement and has partnered with stakeholders to reimagine managed care.