Provider Handleiding

OP KIND EN ADOLESCENT GEBASEERDE EVALUATIES – (CCASBE-LD)

Doel

Het doel van het monitoringproces is om door middel van objectieve middelen vast te stellen welke evaluaties van kinderen en adolescenten ofwel voldoen aan de vastgestelde standaard van volledigheid of deze overtreffen, of deze standaard gedurende het jaar niet halen. Dit monitoringproces kijkt ook naar de scores van de voorschrijvers om onderwijskansen te richten en de kwaliteit van het netwerk van leveranciers te verbeteren.

Methodologie

Het jaarlijkse CCASBE – LD-monitoringproces is gebaseerd op de netwerkbeoordelaars waarvan is vastgesteld dat ze deze dienst hebben geleverd. Het monitoringproces volgt een gestructureerd formaat om structurele en klinische componenten van de evaluaties te beoordelen op basis van best practice-normen.

Prestatiedoel

The Carelon standard is 85%.

CCASBE-LD instructies en formulieren zijn beschikbaar op:
https://pa.carelon.com/providers/provider-information/