Provider Handleiding

AANBIEDER BEROEPEN MET BETREKKING TOT CREDENTIALING, SANCTIES OF BEËINDIGINGEN

Providers have the right to appeal any adverse NCC decision regarding network participation. Carelon has established a Provider Appeals Committee (PAC) to hear provider appeals. This committee is comprised of representatives of major clinical disciplines, network providers and clinical representatives from corporate departments within Carelon, none of who compete with the appealing provider. Members of the PAC must not have participated in the original NCC decision under review.

Aanbieders krijgen schriftelijk bericht van de beslissing van het NCC, de reden voor de beslissing en van hun recht om tegen de beslissing in beroep te gaan, samen met een uitleg van de toepasselijke beroepsprocedures. Aanbieders hebben 30 dagen vanaf de datum van de NCC-kennisgeving om een schriftelijk verzoek om beroep in te dienen.

Het verzoek om beroep moet een toelichting bevatten op de redenen waarom de aanbieder van mening is dat het NCC-besluit onjuist is. De PAC zal de uitleg van de aanbieder, de informatie die eerder door de NCC is beoordeeld en eventuele aanvullende informatie die hij relevant acht, beoordelen. De PAC ondersteunt, wijzigt of vernietigt de beslissing van de NCC. Bovendien kan de PAC aanvullende informatie van de aanbieder vragen om een beslissing of beslissing te nemen. De PAC zal de aanbieder binnen 14 werkdagen na voltooiing van de registratie schriftelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing, met een toelichting van de beslissing, samen met het recht op beroep en recht op een eerlijk gehoor.