Podręcznik dostawcy

OCENY MOCNYCH STRONY DZIECI I MŁODZIEŻY – (CCASBE-LD)

Zamiar

Celem procesu monitorowania jest identyfikacja za pomocą obiektywnych środków ocen dzieci i młodzieży, które albo spełniają lub przekraczają ustalony standard kompleksowości, albo nie osiągają tego standardu w ciągu roku. Ten proces monitorowania uwzględnia również wyniki lekarzy przepisujących leki w celu ukierunkowania możliwości edukacyjnych i poprawy jakości sieci świadczeniodawców.

Metodologia

Coroczny proces monitorowania CCASBE – LD opiera się na ocenie sieci, która została zidentyfikowana jako świadcząca tę usługę. Proces monitorowania odbywa się według ustrukturyzowanego formatu w celu oceny strukturalnych i klinicznych elementów ocen w oparciu o standardy najlepszych praktyk.

Cel wydajności

The Carelon standard is 85%.

Instrukcje i formularze CCASBE-LD są dostępne pod adresem:
https://pa.carelon.com/providers/provider-information/