Podręcznik dostawcy

SYSTEM ZARZĄDZANIA WYNIKAMI WYNIKÓW (POMS) WSTĘPNA REJESTRACJA KONSUMENTÓW

Podstawowym celem gromadzenia danych POMS jest posłużenie jako podstawa do stworzenia zestawu mierników / wskaźników wydajności dla BH-MCO. POMS spełnia następujące funkcje:

  1. Zapewnia rozliczalność z funduszy publicznych wydatkowanych w ramach płatności kapitalizacyjnych Departamentu na rzecz wykonawców BH-MCO.
  2. Zapewnia rzetelną i obiektywną ocenę BH-MCO, którą Departament może wykorzystać do wprowadzenia zorientowanych na wyniki zachęt i sankcji.
  3. Wspiera Dział i wykonawców BH-MCO we wdrażaniu wspólnego procesu ciągłej poprawy jakości.
  4. Dostarcza danych wynikowych potwierdzających konieczność i ważność behawioralnego wyłączenia zdrowotnego.

Providers are required to report to Carelon data about psychiatric consumers in the HealthChoices program  electronically through ProviderConnect. ProviderConnect is available online at pa.carelon.com/providers.

Aby zakończyć raportowanie danych POMS, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  • Przesyłanie POMS za pośrednictwem ProviderConnect dotyczy wyłącznie usług w zakresie zdrowia psychicznego. Jeśli świadczysz usługi jako licencjonowany dostawca narkotyków i alkoholu, zapoznaj się z procesem Bureau of Drug & Alcohol Programs, aby uzyskać raport POMS.
  • If you are providing services as an inpatient provider, Carelon will complete POMS reporting as part of the assessment process.

Instrukcje do przesyłania POMS za pośrednictwem ProviderConnect został opracowany, aby odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące raportowania POMS. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń na bezpłatną linię dostawcy pod numer 877-615-8503, a ktoś Ci pomoże.