Manwal ng Tagabigay

CULTURAL COMPETENCE

Carelon places great importance on ensuring that members have access to services conducted by providers that are sensitive to their cultural and linguistic needs. In order to facilitate such “culturally competent” practice, training is provided on two fronts:
 1. Carelon provides internal training programs for employees to increase staff’s ability to respond appropriately to persons of different backgrounds and cultures.
 2. Carelon provides network provider forums and individual provider mentoring that is geared to enhance the provider’s ability to respond across cultural boundaries in the clinical setting. Through such programming, providers are encouraged to evaluate their practices in light of the following guidelines:
  • Ang kamalayan at paggalang sa kahalagahan ng kultura,
  • Kahalagahan ng pagtatasa ng epekto ng mga ugnayang cross-culture,
  • Ang kamalayan sa dinamika ng "pagkakaiba",
  • Patuloy na pagpapalawak ng kaalaman sa kultura at mga pattern ng kasanayan na may kakayahang kultura,
  • Pag-aangkop ng mga pattern ng pagsasanay upang matugunan ang mga pangangailangang nakasentro sa etika ng ilang partikular na populasyon (hal. African-Americans, Hispanics at Asians) pati na rin ang mga pangangailangang nakasentro sa kultura ng mga grupo tulad ng Appalachian, Native Americans at Amish,
  • Mga pagsasaalang-alang sa espesyal na pagtrato kapag nagtatrabaho kasama ang mga mahihirap na nagtatrabaho at mga miyembrong dumaranas ng kahirapan at kawalan ng tirahan,
  • Disenyo ng kapaligiran sa opisina at pagsasanay ng mga kawani upang isama ang mga pangangailangang pangkultura at linggwistika ng mga miyembro.
 3. All providers must read and understand the Carelon Cultural Competency training: