Manwal ng Tagabigay

PERFORMANCE OUTCOME MANAGEMENT SYSTEM (POMS) QUARTERLY STATUS UPDATE

Ang data ng POMS ay maaaring isumite nang elektronikong gamit ang ProviderConnect, sa ilalim ng "Tiyak na Paghahanap ng Miyembro." Magagamit ang ProviderConnect online sa pa.carelon.com/providers. Please view the instructions on Paano Magsumite ng POMS Online sa pamamagitan ng ProviderConnect to answer your questions regarding the POMS reporting. If you need further assistance, please call the toll-free provider line at 877-615-8503 and someone will assist you.