Sue Klaus, Giám đốc Phòng ngừa, Giáo dục & Tiếp cận cộng đồng

Leading the Wellness and Recovery Program at Carelon Health of Pennsylvania by helping members and family members live their lives to the fullest. Managing Carelon’s educational programs by incorporating lived experience and member voice into a meaningful education culture that includes a wellness and recovery focus.

Giáo dục

  • Thạc sĩ Giáo dục Tập trung - Đọc
    Đại học Pennsylvania của Indiana
  • Cử nhân Khoa học về Tập trung Giáo dục - Giáo dục Đặc biệt
    Đại học Edinboro của Pennsylvania

Lý lịch

  • Trong suốt 18 năm làm việc với Pressley Ridge, Sue làm giáo viên đứng lớp và liên lạc viên gia đình cho trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh tâm thần và tự kỷ trong bảy năm. Cô chuyển từ cơ sở chính của Pressley ở Pittsburgh đến vùng nông thôn Greensburg, PA và có công trong việc phát triển một chương trình điều trị dân cư dựa vào cộng đồng mới cho trẻ em và thanh thiếu niên.
  • In 1991, Sue opened a Community Residential Rehabilitation program for youth and adolescents and managed all aspects of the program including licensing, training, hiring and certification of all treatment parents. She remained in this program with Pressley until coming to Carelon in 2004.