Provider Handleiding

WILSVERKLARINGEN

De onderstaande informatie is opgesteld door het Disabilities Law Project. Aanvullende informatie over richtlijnen ter bevordering van de geestelijke gezondheid vindt u hier: https://www.mhapa.org/programs/mhad/

Veelgestelde vragen over richtlijnen ter bevordering van geestelijke gezondheid voor zorgaanbieders

V. Wat is een richtlijn ter bevordering van de geestelijke gezondheid?

A. Een geavanceerde richtlijn voor geestelijke gezondheid is een document waarmee een persoon voorkeuren met betrekking tot de behandeling van geestelijke gezondheid kenbaar kan maken in het geval dat de persoon door zijn / haar psychische aandoening wordt gehandicapt. In feite geeft de persoon toestemming voor behandeling of onthoudt hij deze voordat behandeling nodig is. Hierdoor kan een persoon beter geïnformeerde beslissingen nemen en zijn / haar wensen duidelijker communiceren. Met ingang van 28 januari 2005 is in Pennsylvania een nieuwe wet aangenomen die het voor een persoon mogelijk maakt een wilsverklaring inzake geestelijke gezondheid op te stellen en af te dwingen. De wet van Pennsylvania staat drie soorten wilsverklaring GGZ toe: een verklaring, een volmacht of een combinatie van beide.

V. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als aanbieder?

A. U moet de volgende dingen doen:

  • Informeer of iemand al dan niet een wilsverklaring GGZ heeft.
  • Informeer mensen die worden ontslagen over de voorschotrichtlijnen GGZ als onderdeel van ontslagplanning.
  • U mag niet kiezen of u iemand als patiënt accepteert louter op basis van het al dan niet bestaan van een wilsverklaring GGZ.
  • Bij melding van het bestaan van een wilsverklaring dient u een kopie in het dossier van de geestelijke gezondheidszorg te plaatsen.
  • U moet elke intrekking of wijziging onderdeel maken van het dossier van de persoon in de geestelijke gezondheidszorg.
  • U moet de instructies opvolgen, tenzij de instructies in strijd zijn met de geaccepteerde klinische praktijk en medische normen of omdat medische behandeling niet beschikbaar is, of als het beleid van de zorgverlener naleving uitsluit.
  • Als u de aanbieder van geestelijke gezondheidszorg bent die een beslissing neemt met betrekking tot het vermogen om beslissingen te nemen over de geestelijke gezondheidszorg, moet u die vaststelling opnemen in het dossier van de persoon in de geestelijke gezondheidszorg.

V. Wat moet ik doen als ik de aanwijzingen in de wilsverklaring GGZ niet kan opvolgen?

A. Zodra de mogelijkheid van niet-naleving duidelijk wordt, moet u de persoon, agent, voogd en / of enige andere wettelijke vertegenwoordiger informeren. Het is wellicht mogelijk om het probleem met de persoon of agent te bespreken en op te lossen. Als naleving nog steeds niet mogelijk is, moet u alle redelijke inspanningen leveren om de persoon over te dragen aan een andere GGZ-verlener die de instructies zal opvolgen. Tijdens de overdracht moet u de patiënt behandelen op een manier die in overeenstemming is met zijn / haar wilsverklaring. Als alle pogingen om over te dragen mislukken, kunt u de patiënt ontslaan.

Onthoud dat alleen omdat vooraf toestemming wordt gegeven voor een bepaalde medicatie of behandeling, u die behandeling of medicatie niet zult voorschrijven, tenzij het een gepaste behandeling is op het moment van de ziekte van de persoon. Toestemming betekent alleen dat toestemming wordt gegeven voor een behandeling als dit een passende keuze is in die tijd binnen de normen van medische zorg. U zult ook moeten overwegen of een bepaalde behandelingsoptie onder de verzekering van de persoon valt. Als de HKD bijvoorbeeld een bepaald medicijn niet dekt op zijn formularium, mag je een medicijn voorschrijven dat vergelijkbaar is, maar wel op het Formularium van het HKD staat (tenzij de persoon specifiek toestemming voor dat medicijn heeft onthouden).

V. Wat moet ik doen als het opvolgen van de instructies onherstelbare schade of de dood tot gevolg kan hebben?

A. U kunt een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om vast te stellen dat het opvolgen van de instructies onherstelbare schade of de dood kan veroorzaken. De rechtbank kan enkele of alle bepalingen van de wilsverklaring inzake geestelijke gezondheid ongeldig maken en binnen 72 uur na indiening van het verzoekschrift een passend bevel uitvaardigen. Zelfs als de rechtbank een aantal bepalingen van de richtlijn ongeldig maakt, blijven de overige bepalingen van kracht.

V. Wat moet ik doen als er een conflict is met instructies in een andere volmacht of verklaring?

A. Als er een conflict is, moeten de bepalingen van het document met de laatste uitvoeringsdatum worden gevolgd.

V. Welke invloed heeft een richtlijn ter bevordering van de geestelijke gezondheid op de verbintenis onder de wet op geestelijke gezondheidsprocedures?

A. De bepalingen inzake vrijwillige en onvrijwillige toezegging van de Wet op de geestelijke gezondheidszorg worden niet aangetast door het hebben van een wilsverklaring geestelijke gezondheidszorg. Wat wordt beïnvloed, is het verlenen van behandeling nadat een persoon is gepleegd.

Middelen:
Disability Rights Network of Pennsylvania
NAMI Zuidwest-Pennsylvania