Provider Handleiding

BEOORDELINGEN / EVALUATIES

Aanbieders dienen zich te houden aan de volgende specifieke eisen voor een beoordeling/evaluatie:

 1. Beoordelingen/Evaluaties
  1. Beoordelingen moeten worden gedocumenteerd en ten minste het volgende bevatten:
   1. Geschiedenis van het presenteren van een probleem;
   2. Belangrijkste klachten en symptomen;
   3. Geestelijke gezondheid en/of middelenmisbruik in het verleden;
   4. Huidige of vroegere betrokkenheid bij andere gemeenschaps-/overheidsinstanties (bijv. kinder- en jeugddiensten, jeugdreclassering, districts-/staatsreclassering/parole, geestelijke retardatiediensten);
   5. Medische geschiedenis in het verleden;
   6. Familie, sociale geschiedenis en taalkundige en culturele achtergrond;
   7. Huidig middelenmisbruik;
   8. Mentale status examen;
   9. Aanwezige medicijnen en eventuele allergieën (of het ontbreken van allergieën);
   10. Diagnose;
   11. Niveau van functioneren;
   12. Eerste behandelplan;
   13. Naam huisarts; en
   14. Kwijtingsvraagstukken en plannen.
  2. Voor D&A-klanten moeten beoordelingen betrekking hebben op de zes dimensies van de PCPC (of zes dimensies van ASAM PPC-2 voor adolescenten):
   1. Acute intoxicatie/ontwenningspotentieel;
   2. Biomedische aandoeningen en complicaties;
   3. Emotionele/gedragsstoornissen en complicaties;
   4. Behandeling acceptatie/weerstand;
   5. Terugval/voortgezet gebruik potentieel; en
   6. Herstel omgeving.
 2. Behandelingsplanning
  1. Behandelplannen moeten worden opgesteld binnen de volgende termijnen:
   1. Acute intramurale behandeling - binnen 24 uur na opname;
   2. Omleidingsdiensten - binnen 48 uur na opname; en
   3. Poliklinische behandeling – vóór het derde poliklinische bezoek.
  2. Voor acute ziekenhuisopnames moeten behandelplannen worden gedocumenteerd en minimaal het volgende omvatten:
   1. Specificeert alle diensten die nodig zijn tijdens het acute ziekenhuisverblijf;
   2. Identificeert ontslagplan;
   3. Geeft, indien van toepassing, aan dat er behoefte is aan doorlopende zorg; en/of andere overheidsinstanties, en
   4. Bewijs dat leden, hun voogden en familieleden in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan de ontwikkeling en aanpassing van het behandelplan, de behandeling zelf, en om alle behandelplanbijeenkomsten bij te wonen volgens de grenzen van de toestemming.
  3. Voor acute ziekenhuisopnames moeten multidisciplinaire behandelteams minimaal het volgende doen:
   1. Binnen 24 uur na toelating aan elk lid worden toegewezen;
   2. Ontmoet en evalueer het behandelplan binnen 24 uur na een opname;
   3. Pas het behandelplan zo nodig aan;
   4. Kom regelmatig bijeen tijdens het acute ziekenhuisverblijf van het lid om het behandelplan te herzien en aan te passen; en
   5. Betrek gezinsleden bij het planningsproces voor behandeling/ontslag.
 3. Ontslagplanning
  1. Klinische dossiers moeten aantonen dat rekening is gehouden met de behoeften en problemen met betrekking tot ontslagplanning bij de eerste beoordeling, de start van het behandelplan en periodiek tijdens het behandelproces.
  2. De lozingsplannen moeten worden gedocumenteerd en minimaal het volgende aantonen:
   1. Integratie van de behoefte van het lid aan continuïteit in bestaande therapeutische relaties;
   2. Ambulante zorgverleners, familieleden en andere geïdentificeerde begeleiders van het lid worden betrokken bij de ontwikkeling van het ontslagplan, indien nodig en binnen de grenzen van de toestemming;
   3. Leden die medicatiebewaking nodig hebben, worden binnen zeven dagen na ontslag uit een klinische setting gezien door een arts, die naar behoren gekwalificeerd en bevoegd is om een follow-upbezoek voor medicatiebeheer te geven.