COVID-19 / Providers (Archived)

Նախնական լիազորություն `19-րդ աղետի արտակարգ իրավիճակների հայտարարագրման ժամանակահատվածի ընթացքում

ԱՆՀՐԱԵՇՏ Վ PԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԱՆՎՏԱՆԳ 19-Ի ներքո

Carelon and our primary contractors continue to work with providers who qualified for COVID-19 alternative payment arrangements (APAs) to allow providers to restructure services in a way that maintains consistency of services for members during this emergency declaration. Along with OMHSAS and our partners, Carelon frequently assesses the situation and the emergency declaration guidelines. Carelon will continue to monitor providers’ financial needs and will notify qualified providers as appropriate and throughout the emergency declaration.

Կորոնավիրուս (COVID-19)

Carelon is actively monitoring the COVID-19 (coronavirus) pandemic along with all recommendations from the CDC and state and local public health officials. The safety of our members, providers and employees is our primary concern. As such we have taken measures to ensure business continuity during this time.

Carelon hosts regular meetings with all of our in-network providers to discuss issues as they emerge during the COVID 19 crisis. We will continue this and other gatherings as long as is necessary. We are looking to hear your experiences, needs, barriers, as well as sharing what our interventions and strategies are to support our providers and members during this time from Carelon and primary contractors. If you have not already received an invitation, please contact your Provider Field Coordinator and ask for the link to join the meeting. To ensure your email is a part of our distribution list for all electronic communications and invitations going forward, please join մեր փոստային ցուցակը ստանալու վերջին թարմացումները, ներառյալ ValueAdded- ի մեր ամսական մատակարարի տեղեկագիրը:

Carelon wants to provide you with information on local resources, give you tips and answer some common questions. These resources may be helpful to you.

Երեխաներին անվտանգ պահեք - երեխաների չարաշահման թեժ գիծ 
1-800-932-0313 TTY 1-866-872-1677

Երեխայի բարեկեցության տեղեկատվական լուծում
1-800-932-0313 TTY 1-866-872-1677

Ընտանեկան բռնության ազգային թեժ գիծ 
1-800-799-7233 TTY 1-800-787-3224

ՄԱՐԴՈՒ SERԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՆՍԻԼՎԱՆԻԱՅԻ ԲԱԻՆ

Ցույց տալ ավելին

ՊԵՆՍԻԼՎԱՆԻԱՅԻ ԱՌՈԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲԱԻՆ

CARELON OF PENNSYLVANIA CORRESPONDENCE

Ցույց տալ ավելին

CARELON INFORMATION

Ցույց տալ ավելին

Նյութերի չարաշահման և հոգեկան առողջության պահպանման ծառայություններ (SAMHSA)

Վարքագծի առողջության ազգային խորհուրդ (ԲՀ) 

Թմրանյութերի և ալկոհոլային ծրագրերի բաժին

Ցույց տալ ավելին

Թմրամիջոցների կիրառման վարչարարություն

ՊԵՆՍԻԼՎԱՆԻԱՅԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՇՐISTԱՆԻ ԱՄՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

CARELON APPRECIATES YOU!

Carelon recognizes the hard work our providers have given for extraordinary work in these trying times. Below are photos and videos showing your experiences and how you’ve continued to persevere through this pandemic with all its challenges. If you or your organization would like to be included in a photo essay telling the story of COVID-19 from a provider perspective, please send your photo(s)/videos to lisa.ciccarelli@carelon.com, Ներկայացրեք ձեր անունը / կազմակերպությունը որպես ներկայացնող և համառոտ նկարագրեք լուսանկարը: Խնդրում ենք չներառել այն անձանց լուսանկարները, որոնց ծառայում եք, որպեսզի հարգենք նրանց գաղտնիությունը: Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր ներկայացրած հայտերին և տոնելու այն ամենը, ինչ դուք անում եք: