Մատակարարի ձեռնարկ

QUALITY MANAGEMENT PROGRAM PURPOSE AND SCOPE

Նպատակը

The purpose of Carelon’s Quality Management Program is to provide a blueprint for planning and deploying quality management throughout the entire organization as well as the provider network. Quality Management includes quality assurance, performance improvement, quality improvement planning activities for clinical care and quality of service.

The Carelon Quality Management Program is based on the principles of Total Quality Management/Continuous Quality Improvement (TQM/CQI), including:

  • Ճանաչում, որ բարելավման հնարավորություններն անսահմանափակ են
  • Բարելավումը պայմանավորված է տվյալների վրա
  • Վստահություն սպառողի, մատակարարի և շրջանի ներդրման վրա
  • Կլինիկական և ոչ կլինիկական արդյունավետության շարունակական չափում և վերաչափում
  • Նման չափումների հիման վրա ծրագրային բարելավումների իրականացում
  • Արդյունավետության վերաչափում և անհրաժեշտության դեպքում բարելավումների շարունակական զարգացում և իրականացում

Շրջանակ և նպատակներ

Որակի կառավարման ծրագրի ուշադրության կենտրոնում է վարքագծային առողջության պահպանման և ծառայությունների որակին վերաբերող տվյալների ակտիվ հավաքագրումը, վերլուծությունը և զեկուցումը: Սա ներառում է բարելավման համակարգված ջանքերի մշակում և իրականացում առաքման տարբեր համակարգերի բոլոր բաղադրիչներում բոլոր շահառուների, մատակարարների և կազմակերպությունների համար:

The Quality Management Program will use data to identify areas of concern, schedule appropriate follow-up activities, monitor progress and evaluate the effectiveness of corrective action plans. The results will be communicated to the Pennsylvania HealthChoices appropriate programs, Governing Boards, the Pennsylvania Department of Human Services, the Carelon Corporate Quality Council, the Quality Management / Utilization Management Committees (QM/UMCs), consumers, providers and other stakeholders.