Podręcznik dostawcy

QUALITY MANAGEMENT PROGRAM PURPOSE AND SCOPE

Zamiar

The purpose of Carelon’s Quality Management Program is to provide a blueprint for planning and deploying quality management throughout the entire organization as well as the provider network. Quality Management includes quality assurance, performance improvement, quality improvement planning activities for clinical care and quality of service.

The Carelon Quality Management Program is based on the principles of Total Quality Management/Continuous Quality Improvement (TQM/CQI), including:

  • Uznanie, że możliwości doskonalenia są nieograniczone
  • Ulepszanie zależy od danych
  • Poleganie na wejściu konsumenta, dostawcy i powiatu
  • Ciągły pomiar i ponowny pomiar skuteczności klinicznej i nieklinicznej
  • Wdrażanie usprawnień programowych na podstawie takich pomiarów
  • Ponowny pomiar skuteczności i ciągły rozwój i wdrażanie ulepszeń, jeśli jest to właściwe

Zakres i cele

Celem Programu Zarządzania Jakością jest proaktywne zbieranie, analiza i raportowanie danych dotyczących jakości behawioralnej opieki zdrowotnej i usług. Obejmuje to opracowanie i wdrożenie systematycznych działań doskonalących we wszystkich komponentach różnych systemów realizacji dla wszystkich beneficjentów, usługodawców i organizacji.

The Quality Management Program will use data to identify areas of concern, schedule appropriate follow-up activities, monitor progress and evaluate the effectiveness of corrective action plans. The results will be communicated to the Pennsylvania HealthChoices appropriate programs, Governing Boards, the Pennsylvania Department of Human Services, the Carelon Corporate Quality Council, the Quality Management / Utilization Management Committees (QM/UMCs), consumers, providers and other stakeholders.