Provider Handleiding

bovenkant

INFORMATIE VEREIST VOOR SERVICE AUTHORISATIE

Richtlijnen voor intramurale | Richtlijnen voor verblijfbeoordelingen | Richtlijnen voor kwijting

Carelon shares with providers the common goal of delivering care that is most appropriate given the severity of illness and intensity of service. A review of current clinical data is required for all levels of care. The initial review should identify problems requiring treatment at the identified level of care, the treatment approach that will be used to resolve the current problems and an identification of objectives by which to monitor progress, including length of stay. Further reviews should focus on a solution-oriented response to treatment, any revisions in the treatment plan and the discharge or follow-up plan. When you call, be prepared to discuss the following with our Service Management staff to facilitate this process. Similarly, your internal documentation should contain the same type of information to facilitate the review process.

Documentatiegids – Procedure voor intramurale

 1. Alle klinische beoordelingen die zijn voltooid op het moment van de eerste zorgaanvraag, worden gedocumenteerd in de CareConnect. Gelijktijdige beoordelingen worden ook in het systeem gedocumenteerd.
 2. De volgende informatie zal, voor zover relevant, telefonisch worden verzameld met zoveel details als de informant kan verstrekken:

IK P

DOCUMENTATIE-RICHTLIJNEN VOOR INPATINT

Pre-certificering

Contactscherm:

 1. Naam contactpersoon / telefoonnummer
 2. Zoeken naar leden en providers

Verzoekscherm:

 1. LOC
 2. Soort dienst
 3. Toelatingsdatum en gevraagde startdatum moeten hetzelfde zijn

Niveau van zorg:

 1. Type recensie
 2. Locatie van leden
 3. Wie heeft de toelating gevraagd (primaire verwijzingsbron)
 4. Medisch goedgekeurd door? Telefoonnummer (toevoegende arts)
 5. Behandelend arts? Telefoonnummer (behandelend arts)

Diagnose:

 1. Gedragsdiagnose (ICD-code en beschrijving)
 2. Medische diagnose
 3. Sociale elementen die van invloed zijn op de diagnose
 4. Optioneel – Functionele beoordeling (beoordeling en score)

Huidige risico's:

 1. neerslag
 2. 201/302
 3. Beschrijf het neerslagmiddel
 4. Duur van symptomen
 5. stressoren
 6. Ondersteunt
 7. Burgerlijke staat
 8. Risico voor zichzelf
 9. Risico voor anderen
 10. Binnen de afdeling zelfmoord/moordzaken:
  1. Huidige ICM/RC?TCM/ISC
  2. Als de huidige ICM, zijn ze op de hoogte gebracht?
  3. Heeft het lid een BSU/ICM-verwijzing nodig?
 11. Voorgeschiedenis van SI/HI? Zo ja, beschrijf in SI/HI-complex
 12. Indien zelfmoordpoging – had het lid medische behandeling nodig?
 13. Heeft het lid verantwoording afgelegd over zijn/haar redding? (wie is vandaag binnengekomen)
 14. Was lid onder invloed van chemicaliën? (UDS/BAL)

Huidige bijzondere waardeverminderingen:

 1. stemmingsstoornis
 2. Oriëntatie
 3. Verandering in slaap
 4. Verandering in eetlust gewichtsverlies met eetstoornis - 2 of 3 moeten kwantificeren met complex
 5. Ongerustheid
 6. Medisch/lichamelijk/aandoeningen
 7. Psychose - 1, 2 of 3 vereist complexe voltooiing
 8. Middelenmisbruik/afhankelijkheid
 9. Denk/cognitie/geheugen/concentratie problemen
 10. Problemen met werk/schoolprestaties
 11. Impulsieve/agressieve/roekeloze/huwelijkse/gezinsproblemen
 12. ADL's
 13. Juridisch
 14. Complex onder 19 jaar: verplicht INDIEN Kind/Adolescenten in school en onder de 21.
 15. Ouder dan 65 Complex vereist indien geschikt voor de leeftijd

Behandelingsgeschiedenis:

 1. Geestelijke gezondheid in de afgelopen 12 maanden – vink alles aan wat van toepassing is en beoordeel
 2. Behandeling voor middelenmisbruik in de afgelopen 12 maanden – vink alles aan wat van toepassing is en beoordeel
 3. Therapietrouw (niet-medicatie)
 4. Gebruikt het lid momenteel medicijnen? – niet-conform zou = ja
 5. Is lid momenteel medicatie voor As III
 6. Lijst medicijnen voor As III, indien van toepassing
 7. Labs
 8. Zwangerschap
 9. PCP

Psychotrope medicijnen:

 1. Maak een lijst van alle psychiatrische medicijnen, identificeer therapietrouw (therapietrouw), bijwerkingen en voorschrijver. (gebruik vrije tekst indien meer dan 4)

Drugsmisbruik:

 1. Controleer en verduidelijk alles wat is aangegeven – Als de huidige beperking bij 2-3 was vermeld, is ten minste één stof vereist
 2. UDS en BAL indien niet eerder verzameld
 3. Ontwenningsverschijnselen – vink alles aan wat van toepassing is als + UDS of BAL (huidig of verleden)
 4. Vitals als + UDS of BAL
 5. Indien + UDS of BAL – aanvraag D/A evaluatie, BSU verwijzing
 6. Langste periode van nuchterheid – vereist indien + UDS/BAL
 7. Terugvaldatum - vereist indien + UDS/BAL

Behandelingsverzoek:

 1. Geplande lossing LOC
 2. Geplande ontslagresidentie
 3. Behandelplan

terug naar boven

SR

DOCUMENTATIERICHTLIJNEN VOOR VERBLIJFSBEOORDELINGEN

Niveau van zorg:

 1. Type beoordeling – (gelijktijdige beoordeling)
 2. Naam en telefoonnummer van UR-contactpersoon

Diagnose:

 1. Gedragsdiagnose (ICD-code en beschrijving)
 2. Medische diagnose
 3. Sociale elementen die van invloed zijn op de diagnose
 4. Optioneel – Functionele beoordeling (beoordeling en score)

Huidige risico's:

 1. Beoordeling neerslagmiddel-
 2. Herevaluatie van het risico voor het zelf: volledige maatregelen voor ontslagbereidheid en behandelplan om de veiligheid aan te pakken
  1. **Als er geen ICM is, is de BSU-verwijzing besproken
  2. ** Als het huidige ICM-onderpand verzameld is
 3. ICM beoordelen en aanbevelingen opvolgen
 4. Herevaluatie van het risico voor anderen - voltooi het moorddadige complexe behandelplan en volg aanbevelingen op.
 5. Evalueer verzamelde onderpandinformatie

Huidige bijzondere waardeverminderingen:

 1. Herevaluatie van stemmingsstoornissen
 2. Herevaluatie van gewichtsverlies geassocieerd met ED
 3. Herevaluatie van angst
 4. Herevaluatie van medische/fysieke aandoeningen
 5. Herevaluatie van psychose - als score 1-3 verplichte complexe voltooiing
 6. Herevaluatie van middelenmisbruik/afhankelijkheid
 7. Herevaluatie van denk-/cognitie-/geheugen-/concentratieproblemen
 8. Herevaluatie van baan-/schoolproblemen
 9. ** Indien schoolleeftijd: verken SAP-betrokkenheid
 10. Herevaluatie van impulsief/roekeloos/agressief gedrag
 11. Herevaluatie van sociaal functioneren
 12. Herevaluatie van ADL'S
 13. Herbeoordeling van juridische
 14. Herevaluatie van het Under 19-complex indien geschikt voor de leeftijd
 15. Herevaluatie van het 65-plusserscomplex indien geschikt voor de leeftijd

Behandelingsgeschiedenis:

 1. **Onderpandinformatie van polikliniek
 2. ** Geschiedenis van staatshospitalisaties
 3. Lab resultaten
 4. Gebruikt het lid momenteel psychotrope medicijnen?
 5. Gebruikt het lid momenteel medicijnen voor lichamelijke conditie? - alleen lijst indien gewijzigd

Psychotrope medicijnen:

 1. Veranderingen in medicijnen? (voeg extra toe)
 2. Bijwerkingen
 3. Meestal aanhankelijk (volgens)
 4. voorschrijver
 5. Lijst stopgezette medicijnen
 6. Alle laboratoriumresultaten voor medicijnen

Drugsmisbruik:

 1. Resultaten van UDS/BAL indien in behandeling
 2. Ontwenningsverschijnselen als UDS/Bal + . was
 3. Vitals als UDS/BAL + . was
 4. ** als UDS/BAL was + is MD adressering? - Vrije tekst
 5. ** als UDS/BAL + was, is er een D/A-verwijzing gedaan - Vrije tekst

Behandelingsverzoek:

 1. Toelatingsstatus verifiëren - 201/302
 2. Primaire reden voor voortgezet verblijf
 3. Primaire barrière voor ontlading
 4. Basisevaluatie - vink alles aan wat van toepassing is
 5. Verwachte ontslagdatum
 6. Gepland ontslagniveau van zorg
 7. Geplande ontslagresidentie
 8. Aan de criteria voldaan? - lijst
 9. ** Wijzigingen behandelplan/ontslagplan

Afvoer

DOCUMENTATIE RICHTLIJNEN VOOR ONTSLAG

Ontlading Beoordeling:

 1. Daadwerkelijke ontslagdatum
 2. Primaire ontladingsdiagnose
 3. Ontladingsvoorwaarde:
 4. Betrokken behandeling: vink alles aan wat van toepassing is

Huidige risico's:

 1. Risico voor zelfcontrole: alles wat van toepassing is
 2. Risico voor anderen - vink alles aan wat van toepassing is

Huidige bijzondere waardeverminderingen:

 1. Voltooi alle 12 bijzondere waardeverminderingen
 2. Totaal aantal gebruikte sessies (dagen)
 3. Ontslagplan aanwezig
 4. Werkelijk niveau van zorg ontslagen naar
 5. Type ontlading
 6. PCP op de hoogte?
 7. Werkelijke ontslagresidentie
 8. Lid-/familienaam voor follow-up, relatie en telefoonnummer

Nazorg Vervolg Appts:

 1. Gedragszorgverlener
 2. * Voorschrijvende arts - CONTROLEER "NIET GEREGELD" INDIEN BIJ DEZELFDE LEVERANCIER
 3. Bereken aantal dagen tot nazorg
 4. Binnen tijdsbestek

Opvolgen:

 1. Vervolgvrijstelling - dit zou ja zijn als u naar een andere LOC verhuist, enz ...
 2. Opvolgtype (Routine, Intensief)*
 3. Datum van eerste follow-up
 4. ** DA app. als lid + UDS/BAL . had
 5. ** ICM-verwijzing gemaakt
 6. **indien huidige ICM-naam en telefoonnummer
 7. **Coördinatie met ondersteuningssystemen

terug naar boven