Provider Handleiding

VERZOEKEN OM TOESTEMMINGEN/RETRO-TOESTELLEN

Upon receipt of a request for authorization for services, by phone, electronic, or fax transmittal, Carelon has ten (10) business days to enter a provider’s authorization. Providers should be able to access authorizations within 2 business days of a decision. An icon will appear on the ProviderConnect home page indicating that new authorization letters are available. Click on the link on the ProviderConnect home page to go to links to new authorization letters. Print the letters or save them to your computer. Only approval letters are electronic. Adverse determination letters and return of incomplete requests will continue to be sent to providers via US Mail. Providers may also request a fax-back copy of an authorization letter via touch tone telephone. Call 1-866-409-5958 and have available the provider NPI, fax number to receive the fax-back document, member ID number, authorization dates requested, and authorization number (if obtained previously).

Als, voor welke reden dan ook, de aanbieder het nodig vindt om een retro-autorisatie voor dienst(en) aan te vragen, moet het verzoek uiterlijk uiterlijk vijfenveertig (45) kalenderdagen vanaf de datum van dienst. Het verzoek om retro-autorisatie moet worden gefaxt (855-439-2444) ter attentie van de klinische afdeling of gemaild ter attentie van:

Carelon
Klinische afdeling
Postbus 1840
Cranberry Twp., PA 16066-1840

Het verzoek om een retro-autorisatie garandeert alleen overweging of the request. The provider will receive written notification within thirty (30) calendar days from Carelon’s receipt of the request, approving or denying the service. Any requests for retro-authorization(s) received beyond vijfenveertig (45) kalenderdagen vanaf de datum van betekening worden niet in aanmerking genomen.

Betaling voor retro-autorisaties

Als de provider heeft ontvangen schriftelijke goedkeuring for the retro-request for service(s) and has not previously submitted a claim, the provider should follow the procedures as outlined in the Carelon Provider Manual for submission of claims aanpassingen, outlined in Section VI of Claims Payment. The claim must be received by Carelon within negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum op de goedkeuringsbrief.

Hieronder vindt u de link naar het retro-autorisatieformulier dat moet worden ingevuld en naar de klinische afdeling moet worden verzonden.

Retro-autorisatieformulier - Alleen Pennsylvania Medicaid