Provider Handleiding

INDIENING VAN CLAIMS

Following these instructions will assist Carelon in processing your claim in an efficient timeframe.

I. Vereisten voor het indienen van claims via elektronische media

Een aanbieder kan op de volgende manieren claims elektronisch indienen:

  1. Beschikbaarheidsbenodigdheden
  2. Directe claims indienen binnen ProviderConnect (alleen ambulante claims)
  3. Praktijkbeheersoftware
  4. Aangepast bestand programmeren

Voor toegang tot ProviderConnect gaat u naar https://pa.carelon.com/providers. Om een gebruikers-ID te verkrijgen, klikt u op registreren, vult u het vereiste formulier in en klikt u op "verzenden".

If using your own software or a billing service, please contact the EDI Helpdesk. They can be reached at 888-247-9311 to obtain an application to submit EDI. The software must meet National Standard Format. An EDI specialist will work with you to ensure that your software is compatible for billing Carelon.

Voor aanbieders die geïnteresseerd zijn in het elektronisch indienen van claims, raadpleegt u "Going Online with Carelon”.

II. Vereisten voor het indienen van papieren claims

In het geval dat papieren claims moeten worden gebruikt, moeten claims voor services worden ingediend op een van de twee factureringsformulieren van de National Industry Standard: het claimformulier van het Center for Medicare en Medicaid Services CMS-1500 (formeel bekend als HCFA-1500) of het Uniform Billing Form UB-04 / CMS-1450. Claims moeten rechtstreeks naar het volgende adres worden gestuurd. Dit adres kan ook worden gebruikt voor gecorrigeerde claims en aanpassingen voor alle provincies:

Carelon
Claims van Pennsylvania
Postbus 1853
Hicksville, NY 11802-1853