Manwal ng Tagabigay

PAGSASABALA NG PAG-ANGKIN

Following these instructions will assist Carelon in processing your claim in an efficient timeframe.

I. Mga Kinakailangan sa Pagsusumite ng Mga Claim sa Electronic Media

Ang isang provider ay maaaring magsumite ng mga claim sa elektronikong paraan sa mga sumusunod na paraan:

  1. Mga Mahahalaga sa Availity
  2. Direktang Pagsusumite ng Mga Claim sa loob ng ProviderConnect (mga claim sa outpatient lamang)
  3. Practice Management Software
  4. Pagprograma ng Custom na File

Upang ma-access ang ProviderConnect, bisitahin ang https://pa.carelon.com/providers. Upang makakuha ng User ID, i-click ang register, kumpletuhin ang kinakailangang form, at i-click ang “submit”.

If using your own software or a billing service, please contact the EDI Helpdesk. They can be reached at 888-247-9311 to obtain an application to submit EDI. The software must meet National Standard Format. An EDI specialist will work with you to ensure that your software is compatible for billing Carelon.

Para sa mga provider na interesadong magsumite ng mga claim sa elektronikong paraan, mangyaring sumangguni sa "Going Online with Carelon”.

II. Mga Kinakailangan sa Pagsusumite ng Mga Claim sa Papel

Kung sakaling gumamit ng papel na paghahabol, ang mga claim para sa mga serbisyo ay dapat isumite sa isa sa dalawang National Industry Standard na form sa pagsingil: ang Center for Medicare and Medicaid Services Claim Form CMS-1500 (pormal na kilala bilang HCFA-1500) o ang Uniform Billing Form UB-04/CMS-1450. Dapat na direktang ipadala ang mga claim sa sumusunod na address. Ang address na ito ay maaari ding gamitin para sa mga itinamang claim at pagsasaayos para sa lahat ng mga county:

Carelon
Pennsylvania Claims
PO Box 1853
Hicksville, NY 11802-1853