Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Pangangalaga sa Aming Mga Komunidad | Mga Pag-record ng Video ng Mga Pagsasanay ng Miyembro | Iba Pang Mga Pagkakataon sa Pagsasanay | Mga mapagkukunan / Web Link | Impormasyon sa Autism Spectrum Disorder | Labis na Katabaan sa Pagkabata | Deaf / Deafblind / Hard of Hearing | Pag-iwas sa Diabetes | Karahasan sa Bahay / Sekswal | FQHC | Pagtigil sa Tabako | Mga Yamang Beterano Pangangalaga sa Aming Mga Komunidad

Pangangalaga sa Aming Mga Komunidad

  • Pangangalaga sa Aming Mga Komunidad – How do we pick ourselves up from the ashes of trauma and tragedy? How do we get through the everyday disappointments and setbacks of life? Life will get better, and we need to nurture a vision of how to make it better. Visit these resources for Carelon members and providers alike.
pagsasanay

Mga Pag-record ng Video ng Mga Pagsasanay ng Miyembro

Ang bawat video ay may sariling passcode. Upang manood ng video ng pagsasanay, kopyahin muna ang passcode na nakalista sa ilalim ng link ng video na gusto mong tingnan. Mag-click sa link ng video na gusto mong panoorin at pagkatapos ay i-paste ang passcode sa espasyo kung saan tinanong.

Magpakita pa
iba pang-pagsasanay

Iba Pang Mga Pagkakataon sa Pagsasanay

mapagkukunan

Mga mapagkukunan / Web Link

autism

Impormasyon sa Autism Spectrum Disorder

childobesity

Labis na Katabaan sa Pagkabata

bingi

Deaf / Deafblind / Hard of Hearing

diabetes

Pag-iwas sa Diabetes

domestic

Karahasan sa Bahay / Sekswal

fqhc

Federally Qualified Health Center (FQHC)

Ang Federally Qualified Health Centers (FQHC) ay mga tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan na nakabatay sa pamayanan na tumatanggap ng mga pondo mula sa Health Resources and Service Administration (HRSAC) upang magbigay ng mga pangunahing serbisyo sa pangangalaga sa mga lugar na hindi nakukuha sa serbisyo. pagtigil

Pagtigil sa Tabako

mga beterano

Mga Yamang Beterano