Mga Tagabigay ng Tahanan

Welcome to Carelon Provider Online Services!

Privacy by SafeSubscribe
Para kay Email Marketing Puwede mo pagkatiwalaan

ProviderConnect

Mag-login o magrehistro sa ProviderConnect, isang online na tool na nagbibigay-daan sa iyo upang magsumite at suriin ang katayuan ng mga paghahabol, suriin ang pagiging karapat-dapat ng miyembro, i-update ang iyong profile sa provider, humiling ng mga pahintulot sa inpatient at outpatient at marami pa. Madaling gamitin ang ProviderConnect, ligtas at magagamit 24/7.

Impormasyon at Mga Mapagkukunan ng ProviderConnect

Mag log in Magparehistro Demo

 

 Sa Spotlight

To better serve HealthChoices members, Carelon remains committed to providing education, information, and resources for providers.

Ang aming komprehensibo Manwal ng Tagabigay provides a quick reference for most questions including a detailed program overview, claim and billing information, and important forms providers use on a daily basis. Here you will be able to find details on each departmental area managed by within the Carelon engagement center.

Para sa impormasyong tukoy sa network patungkol sa mga paghahabol at pagsingil, pagpapatala ng provider, pamamahala ng kalidad at iba pang mga materyal na maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga tagabigay at kawani, bisitahin ang Provider Information Center.

Once again, welcome to Carelon Provider Online Services. If you have any questions, please don’t hesitate to contact Carelon at the Toll-Free Provider Line sa 1-877-615-8503 o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@carelon.com para sa tulong.

Carelon mailing address:
Carelon
PO Box 1840
Cranberry Township, PA 16066-1840