Kaayusan at Pagbawi

Road to Recovery

Sa Spotlight

  • PA 2‑1‑1 Timog-Kanluran at PA 2‑1‑1 Hilagang-Kanluran ay bahagi ng pambansang 2‑1‑1 mga hakbangin sa Call Center na naglalayong magbigay ng isang madaling maalala na numero ng telepono at mapagkukunan sa web para sa paghahanap ng mga serbisyong pangkalusugan at pantao para sa pang-araw-araw na pangangailangan at sa mga sitwasyon ng krisis. Maghanap sa aming malawak na database ng mga serbisyo at tagabigay upang mahanap ang tulong na kailangan mo ngayon.
  • Gaano karami ang iyong nalalaman tungkol sa epidemya sa labis na timbang sa bata sa Pennsylvania?

Mga website

  • Pagharap sa Amin: Iyong Online na Tahanan para sa Kaayusan Sumali sa Nakaharap sa Amin Clubhouse at maranasan ang interactive na pagbawi sa web! Lumikha ng isang online journal o wellness plan, magbahagi ng mga tip sa pag-recover at quote, disenyo at i-print ang iyong sariling plano sa krisis, o magbahagi ng mga kwento sa pagbawi, gawaing sining, mga tip at quote. Ang site na ito ay ibinibigay ng Depresyon at Bipolar Support Alliance (DBSA).
  • Impormasyon sa Kalusugan para sa Mga Tao na Bingi, Bungol-Bulag at Mahirap Makinig Hangad ng website na ito na magbigay ng maaasahang impormasyon sa pangangalaga ng kalusugan, kabilang ang impormasyon sa pangangalaga ng kalusugan sa pag-uugali, sa mga taong bingi, bulag, at ulo o pandinig, sa isang format na naa-access ng lahat.
  • Pag-recover sa Kalusugan ng Kaisipan Isang website tungkol sa paggaling sa kalusugang pangkaisipan at ang Wellness Recovery Action Plan (WRAP), na kumakatawan sa gawain ni Mary Ellen Copeland.
  • National Empowerment Center Isang website kabilang ang kamakailang katibayan at mga diskarte para sa paggaling, mula sa National Empowerment Center.
  • Pag-recover at Katatagan ng Pennsylvania Ang web site na ito ay isang one-stop na mapagkukunan para sa mga aktibidad ng pagbabago sa Pennsylvania at binuo bilang bahagi ng pagsisikap ng OMHSAS na ganap na suportahan ang pagkakataon para sa paggaling para sa lahat na pinaglilingkuran ng sistemang pangkalusugang pangkaisipan.
  • Buwan sa Pagbawi ng SAMHSA Ang website ng Recovery Month, na pinapanatili ng federal Substance Abuse at Mental Health Services Administration, ay naglalayong itaguyod ang pagbawi ng pag-abuso sa sangkap. Ang Buwan sa Pagbawi ay ipinagdiriwang sa Setyembre.