Manwal ng Tagabigay

TALAAN NG NILALAMAN

Seksyon I: Panimula

Seksyon II: Pagsisimula

Seksyon III: Pamamahala sa Paggamit

Seksyon IV: Mga Pananagutan ng Nagbibigay ng Mga Responsibilidad

Seksyon V: Pamamahala sa Network

Seksyon VI: Bayad sa Mga Claims

Seksyon VII: Programa sa Pamamahala ng Kalidad