Manwal ng Tagabigay

TULONG SA MGA TANONG SA PAG-ANGKIN

Nagagawang suriin ng mga provider ang status ng kanilang mga claim at/o tugunan ang anumang mga tanong o alalahanin tungkol sa mga isyu sa claim sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod na pamamaraan:

 1. Mga Mahahalaga sa Availity

  Mga Mahahalaga sa Availity is a secure, one-stop, self-service claims portal. Beginning on March 1, 2022, Availity Essentials is the preferred multi-payer portal of choice for submitting the following transactions to Carelon:

  • Mga Pagsusumite ng Claim (Direct Data Entry Professional at Mga Claim sa Pasilidad) na aplikasyon o EDI gamit ang Availity EDI Gateway
  • Kwalipikado at Mga Benepisyo
  • Katayuan ng Pag-claim
 2. Carelon Online Provider Services*
  • Pumunta sa pa.carelon.com
  • Mag-click sa "Para sa Mga Nagbibigay"
  • Sa tabi ng “Provider Online Services” i-click ang “Login”
  • Ipasok ang numero ng pagkakakilanlan ng nagsumite at password upang mag-login
  • Piliin ang “Claims Inquiry” para tingnan ang status ng claim
  • Ipasok ang kasapi 9-digit Numero ng pagkakakilanlan ng Tulong sa Medikal
  • Ipasok ang petsa ng kapanganakan ng miyembro sa format na 'MM / DD / YYYY'
  • Ilagay ang petsa ng pagsisimula ng serbisyo sa 'MM/DD/YYYY' na format
  • Ilagay ang petsa ng pagtatapos ng serbisyo sa 'MM/DD/YYYY' na format

  * Upang ma-access ang system, kailangan munang kumuha ng User ID at Password ang mga provider sa pamamagitan ng pag-click sa Register, na nasa tabi ng Login button.

 3. Carelon Health of Pennsylvania’s Toll-Free Provider Number

  Tawagan ang walang bayad na numero ng provider sa 1-877-615-8503 sa pagitan ng mga oras ng 8:00 am at 5:00 pm Eastern Time at ang isang Member at Provider Service Representative ay malugod na tumulong sa anumang mga tanong sa paghahabol.