Manwal ng Tagabigay

VERIFYING MEMBER ELIGIBILITY

Upang matiyak ang muling pagbabayad para sa mga serbisyong ipinagkakaloob sa isang miyembro ng HealthChoices Program, dapat i-verify ng mga tagabigay ng serbisyo ang petsa ng pagiging karapat-dapat at pakikilahok ng miyembro sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod na pamamaraan:

 1. Carelon Mga Serbisyo ng Online Provider *
  • Pumunta sa pa.carelon.com
  • Mag-click sa "Para sa Mga Nagbibigay"
  • Sa tabi ng "Provider Online Services" i-click ang "Login"
  • Ipasok ang numero ng pagkakakilanlan ng nagsumite at password upang mag-login
  • Piliin ang "Eligibility Enquiry" upang i-verify ang katayuan ng miyembro
  • Ipasok ang kasapi 9-digit Numero ng pagkakakilanlan ng Tulong sa Medikal
  • Ipasok ang petsa ng kapanganakan ng miyembro sa format na 'MM / DD / YYYY'

  * Upang ma-access ang system, dapat munang kumuha ang mga provider ng isang User ID at Password sa pamamagitan ng pag-click sa Magrehistro, na kung saan ay katabi ng pindutan ng Pag-login.

 2. Website ng Pangako ng DHS
 3. Sistema ng Pagpapatunay ng Pagiging Karapat-dapat ng DHS (EVS)
  • I-dial 1-800-766-5387
  • Ipasok ang labing tatlong (13) digit na numero ng tagapagbigay ng Tulong sa Medikal
  • Piliin ang opsyong #1 upang ipasok ang kasapi 10-digit Numero ng pagkakakilanlan ng Tulong sa Medikal
  • Piliin ang opsyong #2 upang ipasok ang numero ng seguridad ng kasapi ng miyembro
  • Ipasok ang petsa ng kapanganakan ng miyembro sa format na 'MMDDCCYY'
  • Ipasok ang petsa ng serbisyo sa format na 'MMDDCCYY'

  Maaaring ma-verify ang pagiging karapat-dapat hanggang sa 365 araw bago ang petsa ng tawag.

Tandaan na ang pagiging karapat-dapat ng miyembro ay lubos na nag-iiba. Mayroong maraming mga pagbabago sa pagiging karapat-dapat na maaaring makaapekto sa pahintulot sa serbisyo at pag-angkin ng pagbabayad. Halimbawa, kapag lumipat ang isang miyembro sa isang bagong lalawigan, maaaring mayroong pahinga o pagwawakas sa pagiging karapat-dapat sa HealthChoices. Ang miyembro ay maaaring bumalik sa fee-for-service. Ang mga miyembro ay dapat magparehistro sa kani-kanilang County Assistance Office (CAO) kapag may mga pagbabago sa pagiging karapat-dapat. Ang mga pagbabagong ito ay madalas na nagreresulta sa mga puwang sa pagiging karapat-dapat.

Ang pahintulot ay hindi isang garantiya ng pagbabayad. Ang pagbabayad ay batay sa pagiging karapat-dapat ng miyembro sa oras na naibigay ang serbisyo. ITO ANG PANANAGUTAN NG Tagapagbigay upang maipakita ang pagiging karapat-dapat ng miyembro para sa bawat petsa ng serbisyo.