Manwal ng Tagabigay

BACKGROUND, KASAYSAYAN AT MGA LAYUNIN NG HEALTHCHOICES PROGRAM

Noong 1997, ipinakilala ng Commonwealth of Pennsylvania ang isang bagong integrated at coordinated delivery health care system, na kilala bilang HealthChoices, upang magbigay ng mga serbisyong medikal, psychiatric at pang-aabuso sa substance sa mga miyembro ng Medical Assistance. Mayroong dalawang bahagi na bumubuo sa programang HealthChoices: Mga serbisyo sa Pisikal na Kalusugan at mga serbisyo sa Kalusugan ng Pag-uugali. Bagama't ang mga serbisyong ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng magkakahiwalay na mga kontratista, ang estado ay nangangailangan ng koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng lahat ng Pisikal na Kalusugan at Kalusugan ng Pag-uugali na Managed Care Organization. Ang bawat miyembro ng HealthChoices ay itinalaga ng isang plano sa Behavioral Health batay sa kanyang county na tinitirhan. Sa ilalim ng bahagi ng Behavioral Health, ang mga county ay inaatasan na tiyakin ang mataas na kalidad na pangangalaga at napapanahong pag-access sa naaangkop na mga serbisyo sa kalusugan ng isip at pag-abuso sa sangkap at mapadali ang epektibong pakikipag-ugnayan sa iba pang mga kinakailangang serbisyo.

Ang mga layunin ng mga programa sa pangangalagang pangkalusugan na pisikal at asal ng HealthChoices ay pahusayin ang accessibility, pagpapatuloy, at kalidad ng mga serbisyo para sa mga populasyon ng Medical Assistance ng Pennsylvania, habang kinokontrol ang rate ng pagtaas ng gastos ng programa. Kinikilala ng Commonwealth na ang malawak na koordinasyon ay mahalaga sa pagtiyak ng naaangkop na pag-access, paggamit ng serbisyo, at pagpapatuloy ng pangangalaga para sa mga taong may malubhang sakit sa isip at/o mga nakakahumaling na sakit. Kinikilala din nito na, sa kawalan ng epektibong mga serbisyo, koordinasyon, at pamamahala, may mas mataas na posibilidad na ang mga bata, kabataan, at mga nasa hustong gulang na may kumplikadong psychiatric at mga karamdaman sa droga at alkohol ay mahihiwalay sa kanilang mga pamilya. Maaaring mangyari ito sa pamamagitan ng paglalagay sa mga pasilidad ng pangmatagalang paggamot, kawalan ng tirahan, o pagkakulong sa mga pasilidad ng pagwawasto ng county o estado. Ang ganitong aksyon ay maaaring humantong sa pag-unlad ng mas malubhang psychiatric at mga kapansanan sa pag-abuso sa sangkap.

Carelon is a Pennsylvania based Managed Care Organization operating in the Commonwealth. Carelon now provides mental health and substance abuse services to approximately 312,000 Medical Assistance (MA) recipients in 11 Western Pennsylvania counties: Armstrong, Beaver, Butler, Fayette, Indiana, Lawrence, Washington, Westmoreland, Crawford, Mercer, and Venango.