Pangkalahatang-ideya

Bringing together decades of expertise and a passion for delivering better behavioral health care, meet the market leadership team driving Carelon’s mission each day.

Pangkalahatang-ideya

The goals of Carelon and HealthChoices program are:

  • Upang mapabuti ang pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga tatanggap ng MA
  • Upang mapabuti ang kalidad ng pangangalaga na magagamit sa mga tatanggap ng MA
  • Upang patatagin ang paggasta ng Pennsylvania

Ang Pennsylvania Engagement Center ay naglalaman ng isang buong pagpapatuloy ng mga serbisyo na nagsisimula sa Mga Serbisyo ng Miyembro at Tagabigay, kabilang ang Network Management at Provider Relasyon, Pamamahala ng Paggamit, Pamamahala sa Kalidad, pagpoproseso ng Mga Claim, Pananalapi, at Mga Sistema ng Impormasyon.