Si Lisa Ciccarelli, Direktor ng Mga Relasyong Provider

Patuloy na may pag-asa na pinuno na may dedikasyon na makipagsosyo sa mga tagabigay ng serbisyo sa kanilang pagsisikap na makamit ang tagumpay at maihatid ang pangangalaga na may mataas na halaga upang ang mga indibidwal na pinaglilingkuran nila ay may pinakamabuting pagkakataon sa paggaling.

Edukasyon

  • Bachelor of Science sa Psychology
    Unibersidad ng Pittsburgh

Background

  • Certified Alkohol at Botika Tagapayo, Pennsylvania Certification Board mula pa noong 1996
  • 30+ taong nagtatrabaho at nagboboluntaryo sa larangan ng kalusugan ng pag-uugali na may pangako na tulungan ang mga tao at mga tagabigay ng tagumpay
  • 20+ years on the Carelon Team and with the myriad of committees, workgroups and like-minded people who are in the business to create positive change