لیزا سیکارلی، مدیر روابط ارائه دهندگان

رهبر همیشه خوش بین با تعهد به همکاری با ارائه دهندگان در تلاش برای دستیابی به موفقیت و ارائه مراقبت های با ارزش به طوری که افرادی که به آنها خدمت می کنند بهترین شانس ممکن را برای بهبودی داشته باشند.

تحصیلات

  • لیسانس روانشناسی
    دانشگاه پیتسبورگ

زمینه

  • مشاور خبره الکل و مواد مخدر، هیئت گواهی پنسیلوانیا از سال 1996
  • بیش از 30 سال کار و داوطلبانه در زمینه سلامت رفتاری با تعهد به کمک به مردم و ارائه دهندگان موفق
  • 20+ years on the Carelon Team and with the myriad of committees, workgroups and like-minded people who are in the business to create positive change