Lisa Ciccarelli, Giám đốc Quan hệ Nhà cung cấp

Nhà lãnh đạo luôn lạc quan với sự tận tâm hợp tác với các nhà cung cấp trong nỗ lực của họ để đạt được thành công và cung cấp dịch vụ chăm sóc có giá trị cao để những cá nhân mà họ phục vụ có cơ hội phục hồi tốt nhất có thể.

Giáo dục

  • Cử nhân Khoa học Tâm lý học
    Đại học Pittsburgh

Lý lịch

  • Cố vấn về Rượu và Ma túy được Chứng nhận, Hội đồng Chứng nhận Pennsylvania từ năm 1996
  • Hơn 30 năm làm việc và tình nguyện trong lĩnh vực sức khỏe hành vi với cam kết giúp mọi người và nhà cung cấp thành công
  • 20+ years on the Carelon Team and with the myriad of committees, workgroups and like-minded people who are in the business to create positive change