Tài nguyên thành viên

Chăm sóc cộng đồng của chúng tôi | Quay video đào tạo thành viên | Các cơ hội đào tạo khác | Tài nguyên / Liên kết Web | Thông tin về rối loạn phổ tự kỷ | Béo phì thời thơ ấu | Điếc / Điếc / Nghe kém | Phòng chống bệnh tiểu đường | Bạo lực gia đình / tình dục | FQHC | Cai thuốc lá | Tài nguyên dành cho cựu chiến binh Chăm sóc cộng đồng của chúng tôi

Chăm sóc cộng đồng của chúng tôi

  • Chăm sóc cộng đồng của chúng tôi – Làm thế nào để chúng ta đứng lên từ đống tro tàn của chấn thương và bi kịch? Làm thế nào để chúng ta vượt qua những thất vọng và thất bại hàng ngày trong cuộc sống? Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và chúng ta cần nuôi dưỡng tầm nhìn về cách làm cho nó tốt đẹp hơn. Truy cập các tài nguyên này dành cho thành viên Carelon cũng như nhà cung cấp.
đào tạo

Quay video đào tạo thành viên

Mỗi video có mật mã riêng. Để xem video đào tạo, trước tiên hãy sao chép mật mã được liệt kê bên dưới liên kết video mà bạn muốn xem. Nhấp vào liên kết video bạn muốn xem và sau đó dán mật mã vào khoảng trống được yêu cầu.

Cho xem nhiều hơn
đào tạo khác

Các cơ hội đào tạo khác

tài nguyên

Tài nguyên / Liên kết Web

tự kỷ ám thị

Thông tin về rối loạn phổ tự kỷ

tính trẻ con

Béo phì thời thơ ấu

điếc

Điếc / Điếc / Nghe kém

Bệnh tiểu đường

Phòng chống bệnh tiểu đường

trong nước

Bạo lực gia đình / tình dục

fqhc

Trung tâm Y tế Đủ tiêu chuẩn Liên bang (FQHC)

Các Trung tâm Y tế Đủ tiêu chuẩn Liên bang (FQHC) là các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng nhận tài trợ từ Cơ quan Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSAC) để cung cấp các dịch vụ chăm sóc ban đầu ở những khu vực chưa được phục vụ. đình chỉ

Cai thuốc lá

cựu chiến binh

Tài nguyên dành cho cựu chiến binh