Lisa Ciccarelli, dyrektor ds. relacji z dostawcami

Zawsze optymistyczny przywódca z oddaniem współpracy z dostawcami w ich wysiłkach na rzecz osiągnięcia sukcesu i świadczenia opieki o wysokiej wartości, tak aby osoby, którym służą, miały jak największą szansę na powrót do zdrowia.

Edukacja

  • Licencjat z psychologii
    Uniwersytet w Pittsburghu

tło

  • Certyfikowany Doradca ds. Alkoholu i Narkotyków, Pennsylvania Certification Board od 1996 r.
  • Ponad 30 lat pracy i wolontariatu w dziedzinie zdrowia behawioralnego z zaangażowaniem w pomaganie ludziom i dostawcom w osiągnięciu sukcesu
  • 20+ years on the Carelon Team and with the myriad of committees, workgroups and like-minded people who are in the business to create positive change