Debra Luther, Ph.D., CEO

Pagsuporta sa aming mga stakeholder na may trauma-focused at data driven na pamumuno upang matiyak ang mataas na kalidad at makabagong paghahatid ng serbisyo.

 

 

Edukasyon

 • Doktor ng Pilosopiya: Clinical Developmental Psychology
  Kolehiyo ng Bryn Mawr
 • Masters of Arts: Clinical Developmental Psychology
  Kolehiyo ng Bryn Mawr
 • Batsilyer ng Sining: Sikolohiya
  Unibersidad ng Rutgers

Background

 • Si Dr. Luther ay may malawak na background sa parehong klinikal na kasanayan at executive leadership sa nonprofit behavioral healthcare at pinamamahalaang pangangalaga na may espesyalisasyon sa trauma-informed support at trauma-specific na paggamot.
 • Sa loob ng mahigit 20 taon, si Dr. Luther ay nagsilbi bilang isang estratehikong pinuno sa kalusugan ng pag-uugali at hinihimok na itaas ang kalidad ng pangangalaga sa pinakamataas na antas upang pagsilbihan ang ating mga miyembro at kanilang mga pamilya.
 • With Carelon, Dr. Luther has supported the transformation of several traditional fee for-service models to value based reimbursement and has partnered with stakeholders to reimagine managed care.