Manwal ng Tagabigay

MGA KINAKAILANGAN SA PAGSASAMPA NG CLAIM

Pagkakapanahon

All claims must be submitted within ninety (90) days of the discharge date or date of service. However, we encourage providers to submit claims on a monthly basis. Claims that are not submitted within the 90-day timeframe will not be considered for reimbursement. Carelon’s standards for claim turnaround time are to pay “clean claims” within 30 days of initial receipt. A clean claim is a claim received by Carelon with all required data present and valid that was adjudicated without having to obtain information from an external source.

Makakatanggap ang mga provider ng abiso ng pagbabayad ng mga claim o pagtanggi sa pamamagitan ng payo sa tseke at remittance. Kung hindi matukoy ang pagiging kwalipikado ng miyembro, makakatanggap ang provider ng abiso sa pamamagitan ng voucher na itinalagang “PAUNK.” Ang pangalan ng miyembro ay isasama sa voucher na ito upang makapagsaliksik ang provider at muling magsumite kung kinakailangan.