Podręcznik dostawcy

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA ROSZCZEŃ

Aktualność

All claims must be submitted within ninety (90) days of the discharge date or date of service. However, we encourage providers to submit claims on a monthly basis. Claims that are not submitted within the 90-day timeframe will not be considered for reimbursement. Carelon’s standards for claim turnaround time are to pay “clean claims” within 30 days of initial receipt. A clean claim is a claim received by Carelon with all required data present and valid that was adjudicated without having to obtain information from an external source.

Dostawcy otrzymają powiadomienie o wypłacie lub odrzuceniu roszczenia w formie porady dotyczącej czeku i przelewu. Jeśli nie można zidentyfikować uprawnienia członka, dostawca otrzyma powiadomienie za pośrednictwem vouchera oznaczonego „PAUNK”. Imię i nazwisko członka zostanie umieszczone na tym kuponie, aby dostawca mógł sprawdzić i ponownie przesłać, jeśli to konieczne.