Manwal ng Tagabigay

SERBISYO NG DROGA AT ALKOHOL

 • Pag-ospital sa Gamot at Alkohol sa ospital
  • Detoksipikasyon
  • Rehabilitasyon
 • Gamot at Alkohol, Non-Ospital
  • Detoksipikasyon
  • Rehabilitasyon
  • Half-way House

To request authorization for all levels of care listed above, providers are requested to call the Engagement Center and present the required clinical and demographic information. When contacting Carelon for preauthorization, please follow the instructions for conveying clinical and demographic information outlined in the following section, “Information Required for Service Authorization”. These instructions are presented in order, according to the sequential screens of our on-line care management system. Presenting clinical information in this fashion to our Service Managers will result in timely, effective responses to providers’ requests for authorizations.

Kasabay na Pagsusuri

At the time of the initial authorization, the Service Manager will provide specific instructions to the treating provider for initiating the concurrent review process. Providers should call the toll-free provider number (877-615-8503) on the last covered day to conduct a concurrent review with the Service Manager. Providers will be notified in writing (and telephonically at the time of the review) of the last covered day for payment. If Carelon was not contacted on the last covered day to do a concurrent review, an administrative denial will be rendered.

Upang aprubahan ang patuloy na mga kahilingan sa pananatili para sa inpatient at mga kahaliling antas ng pangangalaga, ang miyembro ng pangkat ng paggamot ay dapat magpakita ng kasalukuyang mga palatandaan at sintomas ng miyembro at magbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa klinikal na pangangailangan ng miyembro para sa patuloy na pangangalaga sa Service Manager, kasama, kung naaangkop, PCPC at impormasyon ng ASAM. Mangyaring tingnan ang "Kailangan ng Impormasyon para sa Pahintulot sa Serbisyo" sa sumusunod na seksyon.

Pagpaplano ng Paglabas

Ang pagpaplano ng pagdiskarga ay nagsisimula sa oras ng pagpasok bilang isang sama-samang pagsisikap sa pagitan ng Mga Tagapamahala ng Serbisyo at ng pangkat ng paggamot. Ang mga plano sa pagdiskarga ay dapat na ma-update sa buong pananatili ng isang miyembro at dapat itong baguhin kung kinakailangan alinsunod sa mga desisyon na naabot sa kasabay na proseso ng pahintulot sa pagsusuri. Ang pahintulot para sa iba pang mga antas ng pangangalaga ay ibabatay sa kinakailangang klinikal, kasalukuyang plano sa paggamot at pagpapatuloy ng mga isyu sa pangangalaga.