Manwal ng Tagabigay

HINDI PAGBABAGO NG KASUNDUAN NG PROVIDER

Carelon practitioner/facility agreements are effective from the date specified on the execution page and continue in effect for one year and will automatically renew for additional one-year terms, unless and until either party notifies the other party 30 days prior to the renewal date that the agreement will not be renewed.

Ang mga sumusunod ay mga uri ng pag-aarkila:

 • Boluntaryo
 • Walang kusa
 • Pagwawakas sa paglabag

Boluntaryo

Either Carelon or a participating provider may terminate the provider agreement without cause upon 60 days written notice.

However, Carelon will not disenroll a provider on the grounds that the provider:

 • Itinaguyod sa ngalan ng isang kasapi;
 • Filed a complaint against Carelon;
 • Appealed a decision of Carelon; or
 • Requested a review or challenged a decision of Carelon to terminate the practitioner or facility from the Carelon network.

Hindi Kinukusa na Pagwawakas o Pagsususpinde

Sa ilalim ng kontrata, ang provider ay maaaring wakasan o suspindihin kaagad sakaling may alinman sa mga sumusunod:

 • Ang suspensyon o pagwawaksi ng lisensya ng mga tagapagbigay o mga kredensyal upang magbigay ng anumang saklaw na tagapagbigay ng serbisyo ay dating may lisensya upang magbigay;
 • Ang sumbong ng tagabigay, pag-aresto o paghatol sa isang krimen, o anumang kriminal na pagsingil na nauugnay sa pagbibigay ng mga serbisyo ng uri na isinasaalang-alang ng kasunduan sa pagsasanay / pasilidad;
 • Ang pagwawakas o paglipas ng mga kinakailangan sa seguro na tinukoy sa kasunduan ng magsasanay / pasilidad;
 • Provider’s failure to remain in compliance with Carelon licensure and credentialing standards;
 • Provider’s action or inaction that, in Carelon’s sole discretion, results in a threat to the health, well-being or best interest of a member.

Pagwawakas Sa Paglabag

Either Carelon or a participating provider may terminate the practitioner/facility agreement by giving the other party 30 days written notice of a breach by such other party of its obligation under the agreement. Any such termination shall be effective if the other party has failed to cure the breach within 30 days following receipt of such written notice.