Podręcznik dostawcy

NIEPRZEDŁUŻENIE UMOWY Z DOSTAWCĄ

Carelon practitioner/facility agreements are effective from the date specified on the execution page and continue in effect for one year and will automatically renew for additional one-year terms, unless and until either party notifies the other party 30 days prior to the renewal date that the agreement will not be renewed.

Oto rodzaje wypisów:

 • Dobrowolny
 • Mimowolny
 • Wypowiedzenie w przypadku naruszenia

Dobrowolny

Either Carelon or a participating provider may terminate the provider agreement without cause upon 60 days written notice.

However, Carelon will not disenroll a provider on the grounds that the provider:

 • Opowiadany w imieniu członka;
 • Filed a complaint against Carelon;
 • Appealed a decision of Carelon; or
 • Requested a review or challenged a decision of Carelon to terminate the practitioner or facility from the Carelon network.

Przymusowe zakończenie lub zawieszenie

Zgodnie z umową dostawca może zostać rozwiązany lub zawieszony w trybie natychmiastowym w przypadku którejkolwiek z poniższych sytuacji:

 • Zawieszenie lub cofnięcie licencji lub poświadczeń dostawcy w celu świadczenia usług objętych usługą, na świadczenie których dostawca usług był wcześniej licencjonowany;
 • Akt oskarżenia, aresztowanie lub skazanie dostawcy za przestępstwo lub jakikolwiek zarzut karny związany ze świadczeniem usług typu, o którym mowa w umowie lekarza / placówki;
 • Wypowiedzenie lub wygaśnięcie wymogów ubezpieczeniowych określonych w umowie biegłego rewidenta / kredytu;
 • Provider’s failure to remain in compliance with Carelon licensure and credentialing standards;
 • Provider’s action or inaction that, in Carelon’s sole discretion, results in a threat to the health, well-being or best interest of a member.

Rozwiązanie umowy z powodu naruszenia

Either Carelon or a participating provider may terminate the practitioner/facility agreement by giving the other party 30 days written notice of a breach by such other party of its obligation under the agreement. Any such termination shall be effective if the other party has failed to cure the breach within 30 days following receipt of such written notice.