Manwal ng Tagabigay

PREVENTION, EDUCATION AT OUTREACH

The prevention, education and outreach program strives to assist members in seeking a wellness focus on life style choices that will support improved behavioral health. The program is designed to provide information to the member which will ultimately enhance appropriate entry into the health care system at the most effective level of care, provide guidance to families associated with the mental health/substance abuse care receiver, and provide education on a variety of issues. Carelon believes strongly in the value of programs designed to:

  • Pigilan ang pagsisimula ng mga sakit sa kalusugan ng pag-uugali
  • Pagyamanin ang maagang pagkakakilanlan at pagre-refer sa mga may matukoy na karamdaman
  • Tulong sa pagbabawas ng sintomas na panahon o kapansanan na nauugnay sa isang karamdaman
  • Bawasan ang panganib ng pagbabalik/pag-ulit
  • Tulungan ang mga miyembro ng pamilya na bawasan ang panganib na makaranas sila ng sarili nilang mga problema sa kalusugan ng pag-uugali bilang resulta ng pag-aalaga sa isang miyembro ng pamilya na may malubhang karamdaman.
  • Pagyamanin ang pagpapalakas ng consumer at pamilya at ang pagpapaunlad ng mga pinabuting kakayahan at mapagkukunan ng tulong sa sarili na magsusulong ng pagbawi

Ang format ng impormasyon sa pag-iwas, edukasyon at outreach ay hindi lamang kasama ang impormasyong nakatuon sa miyembro kundi pati na rin ang impormasyon ng ahensya ng serbisyo sa komunidad ng provider.