Podręcznik dostawcy

ZAPOBIEGANIE, EDUKACJA I POMOC

The prevention, education and outreach program strives to assist members in seeking a wellness focus on life style choices that will support improved behavioral health. The program is designed to provide information to the member which will ultimately enhance appropriate entry into the health care system at the most effective level of care, provide guidance to families associated with the mental health/substance abuse care receiver, and provide education on a variety of issues. Carelon believes strongly in the value of programs designed to:

  • Zapobiegaj wystąpieniu zaburzeń zdrowia behawioralnego
  • Sprzyjać wczesnej identyfikacji i skierowaniu osób z rozpoznawalnymi zaburzeniami
  • Pomoc w skróceniu okresu objawowego lub niepełnosprawności związanej z zaburzeniem
  • Zmniejsz ryzyko nawrotu/nawrotu
  • Pomoc członkom rodziny w zmniejszeniu ryzyka, że doświadczą własnych problemów ze zdrowiem behawioralnym w wyniku opieki nad członkiem rodziny z poważnym zaburzeniem
  • Wspieranie upodmiotowienia konsumentów i rodziny oraz rozwój ulepszonych umiejętności samopomocy i zasobów, które będą promować powrót do zdrowia

Format informacji profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej obejmuje nie tylko informacje skoncentrowane na członkach, ale także informacje o agencjach usług społecznych świadczących usługi.