Մատակարարի ձեռնարկ

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ, ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐՈՒՄ

The prevention, education and outreach program strives to assist members in seeking a wellness focus on life style choices that will support improved behavioral health. The program is designed to provide information to the member which will ultimately enhance appropriate entry into the health care system at the most effective level of care, provide guidance to families associated with the mental health/substance abuse care receiver, and provide education on a variety of issues. Carelon believes strongly in the value of programs designed to:

  • Կանխել վարքային առողջության խանգարումների առաջացումը
  • Նպաստել ախտորոշելի խանգարումներ ունեցողների վաղ հայտնաբերմանը և ուղղորդմանը
  • Օգնում է նվազեցնել ախտանշանային շրջանը կամ խանգարման հետ կապված հաշմանդամությունը
  • Կրճատել ռեցիդիվ/ռեցիդիվների ռիսկը
  • Աջակցեք ընտանիքի անդամներին նվազեցնելու ռիսկը, որ նրանք կզգան իրենց վարքային առողջական խնդիրները՝ որպես լուրջ խանգարում ունեցող ընտանիքի անդամի խնամքի հետևանք։
  • Նպաստել սպառողների և ընտանիքի հզորացմանը և ինքնօգնության բարելավված հմտությունների և ռեսուրսների զարգացմանը, որոնք կնպաստեն վերականգնմանը

Կանխարգելման, կրթության և իրազեկման տեղեկատվության ձևաչափը ներառում է ոչ միայն անդամներին ուղղված տեղեկատվություն, այլև համայնքային ծառայություններ մատուցող գործակալության տեղեկատվությունը: