Manwal ng Tagabigay

Carelon COVERED SERVICES GRID

The Carelon covered services grid lists all the service classes, modifiers and service codes for authorizations and billing purposes. Ang pinakabagong bersyon ay sa pa.carelon.com website sa pahina ng Impormasyon ng Provider sa ilalim ng seksyong Mga Relasyon ng Provider.