Podręcznik dostawcy

Carelon COVERED SERVICES GRID

The Carelon covered services grid lists all the service classes, modifiers and service codes for authorizations and billing purposes. Najnowsza wersja będzie na pa.carelon.com na stronie Informacje o dostawcy w sekcji Relacje z dostawcami.