Manwal ng Tagabigay

Mga pagpapaandar sa pamamahala ng NETWORK

Carelon recognizes and acknowledges that our provider network is not only crucial to the success of our program, but also serves as one of our major “clients.” Because of this philosophy, network management functions have been carefully designed to provide a full range of services to our participating providers. These services are described below.

Ang kawani ng Member at Provider Service ay magagamit mula 8:00 am hanggang 5:00 pm, Eastern Standard Time, Lunes hanggang Biyernes sa pamamagitan ng linya ng toll-free provider sa 877-615-8503.

Ang Miyembro at Mga Kinatawan ng Serbisyo ng Provider ay responsable para sa pamamahala ng mga katanungan nang direkta o pagtukoy ng mga tagabigay ng serbisyo sa ibang kawani na responsable para sa mga partikular na lugar. Ang kanilang mga pagpapaandar sa departamento, na nauugnay sa mga serbisyo ng tagapagbigay, ay kasama ang:

 • Pangkalahatang impormasyon ng tagapagbigay;
 • Mga tagubilin sa pagsingil ng mga paghahabol;
 • Pananaliksik sa pagsasaayos ng mga paghahabol; at
 • Nagbibigay ng edukasyon at paglutas ng problema.

Ang mga tagapagbigay ng Field Coordinator na nakatalaga sa mga tukoy na mga county o proyekto ay nagbibigay ng mga sumusunod na pag-andar:

 • Provider-facing and in the field
 • Recruitment
 • Focus on all providers achieving success and improving provider experience by implementing a high-touch relationship-driven service model
 • Signatories for PROMISe enrollment attestation
 • Assess network adequacy & availability
 • We consider our providers partners!
  • Through partnership, we are looking to create a lasting impact and creating administrative simplicity so providers can continue being the experts in caring for their patients – our members.