Podręcznik dostawcy

FUNKCJE ZARZĄDZANIA SIECIĄ

Carelon recognizes and acknowledges that our provider network is not only crucial to the success of our program, but also serves as one of our major “clients.” Because of this philosophy, network management functions have been carefully designed to provide a full range of services to our participating providers. These services are described below.

Personel obsługi członkowskiej i usługodawcy jest dostępny od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego, od poniedziałku do piątku za pośrednictwem bezpłatnej linii dostawcy pod numerem 877-615-8503.

Przedstawiciele usług członkowskich i usługodawców są odpowiedzialni za bezpośrednie odpowiadanie na pytania lub kierowanie usługodawców do innych pracowników odpowiedzialnych za określone obszary. Ich funkcje wydziałowe, związane z usługami dostawcy, obejmują:

 • Ogólne informacje o dostawcy;
 • Instrukcje rozliczeniowe roszczeń;
 • Badania dotyczące likwidacji szkód; i
 • Edukacja dostawcy i rozwiązywanie problemów.

Koordynatorzy terenowi dostawcy przypisani do określonych powiatów lub projektów pełnią następujące funkcje:

 • Provider-facing and in the field
 • Recruitment
 • Focus on all providers achieving success and improving provider experience by implementing a high-touch relationship-driven service model
 • Signatories for PROMISe enrollment attestation
 • Assess network adequacy & availability
 • We consider our providers partners!
  • Through partnership, we are looking to create a lasting impact and creating administrative simplicity so providers can continue being the experts in caring for their patients – our members.