Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ MẠNG

Carelon recognizes and acknowledges that our provider network is not only crucial to the success of our program, but also serves as one of our major “clients.” Because of this philosophy, network management functions have been carefully designed to provide a full range of services to our participating providers. These services are described below.

Nhân viên Dịch vụ Thành viên và Nhà cung cấp làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Giờ Chuẩn miền Đông, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu qua đường dây nhà cung cấp miễn phí số 877-615-8503.

Thành viên và Đại diện Dịch vụ của Nhà cung cấp chịu trách nhiệm giải quyết các câu hỏi trực tiếp hoặc giới thiệu nhà cung cấp với các nhân viên khác chịu trách nhiệm về các lĩnh vực cụ thể. Các chức năng phòng ban của họ, liên quan đến các dịch vụ của nhà cung cấp, bao gồm:

 • Thông tin chung về nhà cung cấp;
 • Yêu cầu hướng dẫn thanh toán;
 • Nghiên cứu điều chỉnh yêu cầu bồi thường; và
 • Nhà cung cấp giáo dục và giải quyết vấn đề.

Điều phối viên hiện trường của nhà cung cấp được chỉ định cho các quận hoặc dự án cụ thể cung cấp các chức năng sau:

 • Provider-facing and in the field
 • Recruitment
 • Focus on all providers achieving success and improving provider experience by implementing a high-touch relationship-driven service model
 • Signatories for PROMISe enrollment attestation
 • Assess network adequacy & availability
 • We consider our providers partners!
  • Through partnership, we are looking to create a lasting impact and creating administrative simplicity so providers can continue being the experts in caring for their patients – our members.