Manwal ng Tagabigay

PLANO NG GAWAING PAMamahala ng QUALITY

Ang layunin ng HealthChoices Quality Management Work Plan ay upang magbigay ng isang sistematikong pamamaraan para makamit ang mga layunin at layunin ng HealthChoices Quality Management Program. Pinangangasiwaan ng Planong Trabaho sa Pamamahala ng Kalidad ang mga pagpapaandar sa Kalidad ng Pamamahala ng Programang Pangkalusugan para sa isang panahon ng isang taon ng kalendaryo at magagamit para sa pagsusuri.