Provider Handleiding

KWALITEITSMANAGEMENT WERKPLAN

Het doel van het HealthChoices-werkplan voor kwaliteitsmanagement is om een systematische methode te bieden om de doelen en doelstellingen van het HealthChoices-kwaliteitsmanagementprogramma te bereiken. Het werkplan kwaliteitsmanagement regelt de kwaliteitsmanagementfuncties van het HealthChoices-programma voor een periode van één kalenderjaar en kan worden herzien.