Provider Handleiding

AANSPRAKELIJKHEID VAN DERDEN

Because Carelon is the payor of last resort, the following guidelines apply:

  1. Aanbieders moeten alle mogelijkheden van andere verzekeringsdekking en betaling uitputten voordat ze de gedekte diensten factureren.
  2. Wanneer een beslissing over terugbetaling is genomen door een andere verzekeringsmaatschappij, moet een kopie van de beschikking over betaling of verklaring van voordelen (EOB) bij de indiening van de claim worden gevoegd. Voeg de reden van weigering of de legenda van de weigering toe aan de EOB, zodat we de betaling of weigering van de primaire vervoerder nauwkeurig kunnen beoordelen. Als deze informatie niet is opgenomen, kan de claim worden afgewezen voor aanvullende informatie.
  3. Alle regels voor tijdige indiening worden gehandhaafd vanaf de datum van beschikking van de andere verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat aanbieders 90 dagen de tijd hebben vanaf de datum van de verklaring van voordelen (EOB).
  4. Bepaalde procedures zijn niet onderworpen aan aansprakelijkheid van derden (TPL).
  5. Raadpleeg de Gedekt dienstenrooster voor diensten die vrijgesteld zijn van TPL
  6. For more detailed information regarding third party liability and what it means for you as a provider, please access our Third Party Liability Guide.