جاناتان ادموندز، افسر ارشد عملیات

حمایت از کسب و کار، مشتریان، شرکا و اعضای خود با تمرکز مبتنی بر داده و تخصص عملیاتی برای رسیدن به اهداف سازمانی و پیشی گرفتن از آنها.

 

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد هنر: تجارت
    دانشگاه وبستر
  • لیسانس: ریاضی و آمار
    دانشگاه میامی

زمینه

  • جاناتان بیش از 27 سال تجربه در عملیات تجاری، مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، بهبود فرآیند و مدیریت برنامه/پروژه دارد.
  • سوابق او شامل موقعیت های رهبری در دولت به عنوان یک افسر نیروی هوایی فعال، غیرانتفاعی، بهداشت تجاری و HIT، و عملیات سلامت رفتاری Medicaid است.