Կարելոն շրջաններ

Վեստմորլենդ շրջան

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com օգնության համար:

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Westmoreland 1-877-688-5977
PA TTY ռելեի օպերատոր 711 հեռախոսահամարով

Westmoreland County Resources

Սպառողների ընտանիքի բավարարվածության թիմեր

1-800-871-4445 կամ 724-834-6351

Բժշկական օգնության փոխադրման ծրագիր (MATP)

1-800-242-2706 կամ 724-832-2706

Իրավական օգնություն

Laurel իրավական ծառայություններ ՝ 1-800-253-9558 կամ 724-836-2211

Հոգեկան առողջության ջատագովություն

Հարավ-արևմտյան ԽՎ Ամերիկայի հոգեկան առողջություն. 1-800-871-4445 կամ 724-834-6351

Support Groups for Westmoreland County